بی‌خیالی

زخم‌هایی که بر دستانم دارم نه از خار کینه روزگار, از نامهربانی تیشه‌ام بود

عکس ... (شاید بدون شرح)

 

شاید بدون شرح

+ حمید سلطانی ; ٢:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/٢۱
comment نظرات ()

عکس ... زمانش رسیده ...

 

شاید بدون شرح

+ حمید سلطانی ; ٢:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/٢۱
comment نظرات ()

زمانش رسیده ...

ای کاش اون چشمی که خنده‌هامو می‌دید، جای زخم‌هام رو هم می‌دید.

تویی که همیشه صدام رو می‌شنیدی، چرا به آخرین کلامم توجه نکردی؟+ حمید سلطانی ; ٢:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/٢۱
comment نظرات ()

خوب و بد

این همه هیاهو بر سر چیست؟
بر سر قدرت!
قدرتی که برپایه »خوب« و »بد« بنا نهاده شده.
گویی که این دو را کامل می شناسند. زیرا هر شیوه ای را که مقتضی بینند بکار بندند.
تعریف و غایت و پایبندی به  »خوب« و »بد« برای من و توست.

 

1391/02/15


+ حمید سلطانی ; ۸:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱٧
comment نظرات ()

عشق

عشق برای بعضی زمینه پایداری ست.
و برخی دیگر با نفرت به استقامت کمر بسته اند. 


1391/02/10

+ حمید سلطانی ; ۸:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱٧
comment نظرات ()

اراده معطوف به قدرت

ما را به هیچ روی گزینشی نیست. ما ناگزیریم پیروزمند و کاشف باشیم. شاید آنچه خود از آن بی بهره ایم، برای آیندگان برجا گذاریم. میهنی برای ایشان .

حتی کوچکترین آفرینش نیز، برتر از سخن گفتن درباره ی آفریده هاست.


کتاب: اراده معطوف به قدرت

فردریش ویلهلم نیچه FRiedrich Wilhelm Nietzsche

+ حمید سلطانی ; ۸:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱٧
comment نظرات ()

آلبرتو موراویا Alberto Moravia

من با کسی که عاشق باران و عاشق خانه اش باشد به طوفان میروم.


آلبرتو موراویا

+ حمید سلطانی ; ۸:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱٧
comment نظرات ()

همیشه همه چیز مهیاست

چمدانها همیشه آماده ی رفتن هستند.

حتی زمانی که چیزی در خود ندارند و زیر تخت پنهان شده اند.

کفشها همیشه آماده برای گریختن هستند.

حتی زمانی که در خود پایی ندارند و کنار هم جفت شده اند.

 

1391/02/10


+ حمید سلطانی ; ۸:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱٧
comment نظرات ()

یازده دقیقه On Cet min Otus

دوباره به فکر تشکیل خانواده افتاد. همسر، فرزند و خانه ای در کنار دریا. ولی میدانست هرگز نباید عاشق شود. یکی از عواملی که عشق و سایر احساسات را خراب میکند، شهوت است.

کسانی که به روح من مسلط شدند، نتوانستند جسمم را بیدار کنند و کسانی که به جسمم دست یافتند، نتوانستند روحم را بشناسند و بخود جلب کنند.

زن زمانی عاشق میشود که مرد رویاهایش را برای نخستین بار ملاقات میکند. حتی اگر عقل نهیب بزند که برداشت او اشتباه است؛ زن با این غریزه مبارزه میکند. ولی اشتیاقی برای پیروز شدن ندارد. سرانجام زمانی فرامیرسد که تسلیم هیجان و نگرانی میشود.


کتاب: یازده دقیقه On Cet min Otus

پائلو کوئلیو Paulo Coelho

+ حمید سلطانی ; ۸:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱٧
comment نظرات ()

 

از هیچ نابودی هراسی نیست.

حتی نابودی زندگی ...

زندگی ای گه روزی به خودی خود به نیستی می گراید.

بی هراس، جسور، امیدوار به رویارویی با مرزها می روم.

 

 

1391/02/16

+ حمید سلطانی ; ٧:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱٧
comment نظرات ()

فهمیدم.

همه چیز از «من» آغاز شد. آن زمان که دیدم، شنیدم، خواندم، و در نهایت فهمیدم.

«من»ی که ویرانگر من شد.

 

 

1391/01/17


+ حمید سلطانی ; ٧:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱٧
comment نظرات ()

اراده معطوف به قدرت

آنچه با دقت با منطق سازگار باشد، در واقعیت رخ نمی دهد. 

معرفت ارزشمند است. نخست برای رَد «معرفتِ مطلق»؛ دوم برای کشف جهان عینی و قابل شمارش تسلسلی یافته.

کتاب: اراده معطوف به قدرت

فردریش ویلهلم نیچه FRiedrich Wilhelm Nietzsche 1844-1900


+ حمید سلطانی ; ٧:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱٧
comment نظرات ()