بی‌خیالی

زخم‌هایی که بر دستانم دارم نه از خار کینه روزگار, از نامهربانی تیشه‌ام بود

حماقت

از اصول معتبر زندگی لنی یکی این بود که هر وقت با چیزی مخالف بود بگوید موافقم. چون کسانی که عقاید احمقانه‌شان را ابراز می‌کنند، اغلب بسیار حساسند. هرقدر عقاید کسی احمقانه‌تر باشد کمتر باید با او مخالفت کرد. باگ می‌گفت: «حماقت بزرگترین نیروی روحانی تمام تاریخ بشرست». می‌گفت: «باید در برابر آن سر تعظیم فرود آورد، چون همه‌جور معجزه‌ای از آن ساخته است.»

کتاب: خداحافظ گری کوپر Adieu Gary Cooper

رومن گاری Roman Garry

+ حمید سلطانی ; ٧:٤۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٩/۸
comment نظرات ()