بی‌خیالی

زخم‌هایی که بر دستانم دارم نه از خار کینه روزگار, از نامهربانی تیشه‌ام بود

دی 91
4 پست
آذر 91
2 پست
شهریور 91
9 پست
مرداد 91
5 پست
خرداد 91
7 پست
اسفند 90
11 پست
بهمن 90
12 پست
دی 90
21 پست
آذر 90
15 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
6 پست
تیر 90
20 پست
خرداد 90
10 پست
اسفند 89
11 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
12 پست
آذر 89
13 پست
میرا
4 پست
mira
4 پست
اندیشه
39 پست
دلتنگی
2 پست
دیوانگی
22 پست
آینده
2 پست
سرنوشت
1 پست
تردید
2 پست
اعتماد
4 پست
konfidenz
4 پست
adriel_dorfman
4 پست
زندگی
16 پست
isabel_allende
1 پست
استاد
5 پست
alberto_moravia
2 پست
ایمان
5 پست
هنر
1 پست
حقیقت
3 پست
واقعیت
3 پست
آرزو
2 پست
تفکر
8 پست
اراده
4 پست
موفقیت
4 پست
آزادی
4 پست
فلسفه
4 پست
عکس
12 پست
گلایه
9 پست
قدرت
3 پست
خوب_و_بد
1 پست
عشق
25 پست
نفرت
1 پست
کینه
2 پست
آفرینش
1 پست
طوفان
1 پست
paulo_coelho
1 پست
on_cet_min_otus
1 پست
مرگ
6 پست
خیال
6 پست
من
6 پست
سکوت
7 پست
فریاد
7 پست
خدا
10 پست
تنهایی
5 پست
اشتباه
2 پست
دانستن
3 پست
دوری
2 پست
quotes
4 پست
مستی
2 پست
دردردل
3 پست
انسان
12 پست
شادی
3 پست
وفاداری
7 پست
عقل
4 پست
نادان
3 پست
قمار
5 پست
روزگار
3 پست
خوشبختی
4 پست
حسرت
3 پست
pulp_fiction
1 پست
ecce_homo
2 پست
mikhail_bulgakov
5 پست
dialog
1 پست
انتقام
3 پست
ذهن
2 پست
فیلم
2 پست
modigliani
3 پست
the_dreamers
3 پست
پند
3 پست
سایه
3 پست
فرهنگ
3 پست
درک_کردن
2 پست
انتظار
5 پست
کودکی
3 پست
roman_garry
3 پست
سیگار
3 پست
دوستی
3 پست
غریبه
1 پست
مقصد
3 پست
نداستن
1 پست
غصه
2 پست
باور
3 پست
دیوونه
1 پست
کافه
1 پست
حماقت
1 پست
امید
4 پست
خنده
1 پست
تغییر
2 پست
شیطان
7 پست
پوچی
3 پست
تباهی
1 پست
james_albery
1 پست
شفقت
1 پست
رفاقت
2 پست
خواستن
1 پست
جنون
4 پست
بشر
3 پست
بهانه
1 پست
ای_کاش
2 پست
اخلاق
1 پست
غروب
1 پست
جاده
1 پست
شکایت
1 پست
question
2 پست
فراموشی
1 پست
کتاب
1 پست
مطالعه
3 پست
افیون
1 پست
مسکن
1 پست
دعا
1 پست
بهترین
1 پست
تعلق
1 پست
قاضی
1 پست
تقدیر
1 پست
مهر_و_کین
2 پست
خوب
1 پست
زشت
1 پست
بد
1 پست
پایان
1 پست
آغاز
1 پست
شیطنت
1 پست
گذشته
1 پست
نامردی
1 پست
خستگی
3 پست
شاهکار
1 پست
راز
2 پست
زن
1 پست
مرد
1 پست
نیچه
1 پست
شعر
1 پست
پنجره
1 پست
آسمان
4 پست
اسارت
1 پست
شناخت
4 پست
دوستان
2 پست
داستان
4 پست
سرگردانی
1 پست
فردگرائی
1 پست
برگ_سوم
1 پست
شب_عید
1 پست
برگ_دوم
1 پست
لحظه
2 پست
طلوع
1 پست
پیروزی
1 پست
شکست
1 پست