خیالباف‌ها ... The Dreamers

من یکی از سیرنشدنی‌ها بودم.

یکی که همیشه می‌تونستید توی نزدیکترین ردیف به صفحه نمایش پیداش کنید.

چرا ما اینقدر نزدیک می‌نشستیم؟؟!!

می‌خواستیم اولین کسی باشیم که تصویر رو می‌بینه.

جون اونا هنوز جدید و تازه بودن.

قبل از اینکه اونا (تصاویر) ردیف‌های پشت ما (مغز) رو نظافت بکنن.

فیلم: خیال‌باف‌ها The Dreamers

برناردو برتولوچی Bernardo Bertolucci

/ 2 نظر / 157 بازدید
نرگس

[خنثی]

M T

اگر قرار بود كه انسان سيرشدني باشه پاشو تو اين زمين لعنتي نميذاشت زميني كه بوي گند ازش بلند ميشه