میرا ... کریستوفر فرانک

چون دیگر آینده‌ای ندارند از گذشته حرف می‌زنند. وقتی خیلی دویده باشیم و نفسمان بند آمده باشد، برمی‌گردیم و راهی را که دویده‌ایم اندازه می‌گیریم.

 

... بدون شک دارند از یک اولین حرف می‌زنند، چون به آخرین‌اش نزدیک می‌شود. 

 

کتاب: میـرا Mira

کریستوفر فرانک Christopher Franke

/ 0 نظر / 52 بازدید