خیانت

نمی‌دانستم چه خیانتی به خود می‌کنم

وقتی باور می‌کردم که با من می‌ماند

با من ماند!

در کنار دیگران با من ماند. ...

/ 2 نظر / 16 بازدید
نرگس

این متنت خیلی گنگه!! امیدوارم خوشحال باشی که ترکت نکرده و باهاته!! ؟![متفکر]

فاطمه

زیبا بود [دست] با من ماند در کنار دیگران با من ماند ولی به نظر من اگه میرفت بهتر بود کنار بقیه بود که مثل بقیه بهت نگاه کنه در صورتیکه تو میخواستی نگاش با بقیه فرق کنه[ناراحت] تو چی فکر میکنی موندنش بهتره یا........؟ آها فکر کنم بدونم نظرت چیه اونجا که گفتی چه خیانتی به خود میکردم