اهداف بزرگ در زندگی ...

من تنها به اهدافی حمله می کنم که مُهر پیروزی بر خود دارند.
من تنها به اهدافی حمله می کنم که نمی توانم هیچ متّحدی علیه شان بیابم.
در ملاء عام یک گام هم برنداشته ام که مایه ی گذاشتن نبوده باشد. این معیار من از «عمل درست» است.

 

کتاب: اراده معطوف به قدرت

فردریش ویلهلم نیچه FRiedrich Wilhelm Nietzsche

/ 4 نظر / 16 بازدید
اسماعیل

سلام این که ما نیستم شما که نیستید ! نشد که اینطوری

قاصدک

سلام دوست من خیلی جالب بود ولی واقعا" این عمل درست[سوال]