غصه‌های خوب و غصه‌های بد

هم غصه‌های خوب داریم و هم غصه‌های بد!

غصه‌هایی خوب هستند که ته دل آدم جا خوش می‌کنه و ذره ذره از درون آدم رو می‌خوره. غیر از این هرچی بود غصه‌های بد هستند.

/ 2 نظر / 12 بازدید
نرگس

اخه بعضی از قصه های خوبم هستن که یهو ادمو متلاشی می کنن نه ذره ذره!!

فاطمه

نه غصه خوب نداریم همشون بد هستن مخصوصا" اون که ذره ذره وجود آدم و میخوره [ناراحت]