خیالباف‌ها ... The Dreamers

وحی همانند بچه‌ست.

هیچوقت ساعت خوبی رو برای ورود به دنیا انتخاب نمی‌کنه.

Inspiration is like a baby.

Never, He doesn't choose a nice seemly hour to enter the world.

فیلم: خیال‌باف‌ها The Dreamers

برناردو برتولوچی Bernardo Bertolucci

/ 2 نظر / 60 بازدید
نرگس

البته که این روزها در این پیشرفت های خام بچه دیگر خود تصمیم نمیگیرد کی وارد دنیا شود.بشر امروز خود تصمیم میگیرد کی بچه ای را وارد این دنیا کند...!از کجا معلوم شاید بشر فرداها خود تصمیم بگیرد کی بر او وحی شود[متفکر]

M T

سيگار سيگار سيكار دود دود دود شراب شراب شراب