از هیچ نابودی هراسی نیست.

حتی نابودی زندگی ...

زندگی ای گه روزی به خودی خود به نیستی می گراید.

بی هراس، جسور، امیدوار به رویارویی با مرزها می روم.

 

 

1391/02/16

/ 1 نظر / 12 بازدید
نرگس

[دست]خیلیییی خووووووب