خداحافظ گری کوپر ... Adieu Gary Cooper

دنیا را باید عوض کرد. باید همه با هم متحد بشن تا دنیا رو عوض کنن. ولی آخه اگه همه بتونن با هم متحد بشن دیگه برای چی دنیا رو عوض کنن؟ دنیا دیگه این جوری نبود. اگه تنها باشی می‌تونی کاری بکنی. می‌تونی دنیای خودت رو عوض کنی. دنیای آدمای دیگه دست تو نیست.

حالا دیگر اعتراض یکی از هنرهای زیبا بشمار می‌آید.

 

کتاب: خداحافظ گری کوپر Adieu Gary Cooper

رومن گاری Roman Garry

/ 1 نظر / 12 بازدید