اعتماد ... Konfidenz

1- هیچوقت حال و روز آدم مُرده رو برای کسی تعریف نکن. مرگ در قالب کلمات تکرار میشود. نباید بگذاریم مرگ زبان پیدا کند.

2- برای اینگه خیلی تمیز و راحت کسی را گول بزنی دور و برت را پُر کن از چیزهایی که نیمه واقعی هستند.

3- توی دنیای ما زندگی خوب توهم است! وقتی می توانی کسی را به راحتی شکنجه بدهی، زندگی خصوصی برای هیچکس معنایی ندارد.

 

کتاب: اعتماد Konfidenz

آدریل دورفمن Adriel Dorfman

ترجمه: عبدالله کوثری


/ 3 نظر / 22 بازدید
قاصدک

برای اینگه خیلی تمیز و راحت کسی را گول بزنی دور و برت را پُر کن از چیزهایی که نیمه واقعی هستند فوق العاده بود کاری که همه دارن انجامش میدن

نرگس

زندگی خصوصی برای هیچ کس معنایی ندااااااااااااااااره ه ه ه ه ه [کلافه][کلافه][کلافه]

قاصدک

برای اینگه خیلی تمیز و راحت کسی را گول بزنی دور و برت را پُر کن از چیزهایی که نیمه واقعی هستند خیلی جالب بود خوشم اومد