آهای غرینه!

آهای غریبه!

بیا اینجا کنارِ من تا سیگاری با هم بکشیم.

تو با من و سیگارم آشناتری ...

/ 1 نظر / 5 بازدید
نرگس

اره!تو کاملا راست میگی! گاهی وقتا (اکثرا) غریبه بر هر درد بی درمان دواست!!