پایان خوش

← اگه دیدی چیزی آخرش خوب تموم نشد، بدون هنوز آخرش نیست. 

╣╠ ← (توهم ازین بالاتر داریم؟ همه چیز نابود میشه. همه چیز تموم میشه. حتی من و تو. همه می‌گذاریم و می‌رویم. تموم می‌شیم، باهم یا بدون هم. اما چیزی که من از تو دارم از هیچ کس دیگه ندارم. من از تو زخمی دارم که تا ابد برای درمونش، انتقام می‌گیرم.

پس هر وقت که زهر و تلخی توی کامت حس کردی بدون جوهر انتقام و نفرت من روت نشسته.)


/ 2 نظر / 8 بازدید
فاطمه

سلاممممممممممم قشنگ بود اما چیزی که من از تو دارم از هیچ کس دیگه ندارم. من از تو زخمی دارم که تا ابد ......... اینجاش خیلی قشنگ بود ولی من انتقام و دوست ندارم بخوای هم نمیتونی نه اینکه از پسش بر نیای نه......دلت بهت اجازه نمیده چون تو مثل اون نیستی [گل] موفق باشی

اسماعیل

سلام کم پیدایی رفیق !با انتقام موافق نیستم " ببخش تا آ؛زاد شوی "[گل][گل][گل]